Welkom

bij online ontwikkelplek

‘De Buitenpoorters’!

 

IMG_3263

 

Buitenpoorters: de mensen die op het rustige platteland woonden maar zich wel bij een stad aansloten om met hen samen te werken.

Thuiszitters

Met de meeste kinderen lukt het gelukkig goed op school. Basisonderwijs, voortgezet onderwijs, vervolgonderwijs.

Jammer genoeg lukt het niet altijd: sommige kinderen lopen vast en kunnen niet op hun eigen school blijven, terwijl er nog geen school klaar staat om het over te nemen, bijvoorbeeld omdat de problemen te groot zijn.

Er zijn veel redenen voor uitval en het beste is het om bij elk kind apart te kijken naar mogelijkheden en onmogelijkheden.

Voorkomen

Natuurlijk probeer je thuiszitten eerst te voorkomen. Hoe leuk het ook klinkt: ‘Altijd vrij’ – het valt behoorlijk tegen. Als ‘vrij’ is wat je altijd doet, bestaat er geen vrij meer.

Goed overleg tussen school en ouders is cruciaal. Samenwerking is nodig. Als school goed kan uitleggen wat het probleem is en ouders goed kunnen uitleggen hoe zij dit zelf aan pakken is er winst. Als school kan denken in oplossingen en ouders mogen doorvragen tot de oplossing klopt, is er winst. Als niet de scoring en het imago van de school  leidend is maar de zorg voor het kind, is er winst.

Kijk actief wat er kan. Hulp van een remedial teacher, hulp van een schaduw in de klas, kortere lesdagen, extra lesstof, minder of juist meer huiswerk.

Als het toch niet lukt kan om hulp gevraagd worden aan een Onderwijsconsulent.

Toch thuis. Tijdelijk? 

Met de beste wil van de wereld kan veel. Maar helaas weten we dat het soms ook de beste wil niet genoeg is.

‘Nu niet is niet nooit niet,’ zeggen wij thuis vaak. Wat nu niet gaat, kan misschien over een jaar of twee jaar wel. Dankzij de nieuwe variawet zijn verschillende initiatieven en organisaties die kinderen helpen om met maatwerk zover op te krabbelen dat ze na uitval weer instromen.

Er is ook altijd meer dan een oplossing. Niet elk initiatief past bij elk kind. Maatwerk is een kwestie van zoeken: eerst denken en dan doen.

Het wijkteam van je gemeente zou moeten weten welke initiatieven er zijn, het samenwerkingsverband zou het moeten weten, scholen voor speciaal onderwijs weten dit vaak. Ook hebben veel gemeenten (het begin van) een sociale kaart. Die zijn echter nog niet volledig. Helaas is de kennis na 2015 nogal verwaterd, dus vraag rond en ga vooral actief zelf op zoek.

Toch thuis. Altijd? 

Soms zie je na een tijdje: ai, terug naar school gaat niet lukken. Het gaat gewoon niet. Dit wordt meestal met het hele team beslist: samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar, de school, eventueel de hulpverlening en natuurlijk de ouder.

Je kunt nu kiezen voor dagbesteding maar je zou ook kunnen kiezen, met hulp van je team, voor thuisonderwijs.

Ongeacht of daar nu diploma’s uit voortvloeien (vaak wel!), het is voor veel kinderen een goede manier om een dag en nacht ritme te houden en de dingen te leren die alle andere kinderen ook mogen leren.

Ivio

Je kunt kiezen voor thuisonderwijs via IVIO  maar je zou ook om de boeken van de laatst bezochte school kunnen vragen of zelf boeken kunnen kiezen en die bestellen.

IVIO pakketjes kunnen worden gekocht als er nog een inschrijving op een school is en een mentor beschikbaar is die kan hepen met het werk. IVIO werkt toe naar examens. De stof zit goed in elkaar en het lesschema is duidelijk. Als je goed zelfstandig kunt werken is dit ideaal.

Methode van school

Als hier geen geld voor beschikbaar is of als het bijvoorbeeld de voorkeur heeft om de methode waar de leerling mee gestart is niet te wijzigen, kan je ook werken met de boeken van de laatst bezochte school. Het is handig om er een studiewijzer en antwoordenboeken bij te krijgen. Daarmee kun je dan zelf een lesplanning maken. Ondersteuning van een leerkracht die meekijkt naar de kwaliteit en de voortgang is helemaal fijn.

Helemaal solo

Als ook dat dit lukt, kan je ervoor kiezen om zelf een lesmethode uit te kiezen en die boeken te kopen. Vaak zijn boeken tweedehands een stuk goedkoper. Let er wel op dat je eventuele werkboeken nog kunt krijgen en er zo nodig antwoordenboeken te verkrijgen zijn. Maak de lesstof leuker en duidelijker met online lessen van leraren. Op de pagina: ‘links naar leuke lessen’ staat al een aardige verzameling links naar verschillende vakken.

Thuisonderwijs en thuiszitters 

Eigenlijk is ‘thuisonderwijs’ een wat misleidend begrip, als we praten over thuiszitters. De groep Nederlandse ouders die echt thuisonderwijs geeft, doet dit omdat zij hiervoor gekozen hebben. Ze hebben zich voorbereid en hun leven ingericht op het geven van thuisonderwijs.

Een gezin dat zich plotseling geconfronteerd ziet met een thuiszitterssituatie en thuis les gaat geven, verkeert in een andere situatie. Alle bovengenoemde oplossingen voelen dan helaas nooit zo fijn, handig of duidelijk als lekker met je vriendjes een goede, doorlopende leerlijn volgen op je favoriete school.

We hopen dan ook van harte dat de overheid zich keihard in blijft zetten om het aantal thuiszitters terug te brengen, door goed maatwerk mogelijk te maken.

www.thuisonderwijs.nl

Cvte: informatie eindtoets en examen

Belangen thuiszitters:

Steunpunt passend onderwijs

Opaz

Informatie over pgb

Onderwijsconsulenten

IVIO